Studiestilling

Hvordan skaber I en god studiestilling?

Studerende er en uvurderlig ressource for en virksomhed. Det er også gået op for de studerende selv. Derfor er det en vigtig opgave som virksomhed at gøre sig selv eftertragtet for studerende. En hurtig, nem og forkert løsning er at give en høj løn. Det virker måske på den korte bane, men er ikke nødvendigvis det bedste på den lange. Derimod giver det pote at skabe en god studiestilling, som studerende kan se sig selv i og gerne vil arbejde i. Men hvordan gør man lige det?

En god studerende vil holdes ansvarlig

Studerende er voksne mennesker, så de skal ikke behandles som ungarbejdere. Så giv de studerende noget ansvar. Men det er samtidig også vigtigt, at de bliver holdt til ansvar. Sætter man en studerende som ansvarlig for et projekt, og målet ikke nås, er det betydningsfuldt, at de bliver holdt til ansvar for dette. Der er en bestemt følelse tilknyttet det at følge et projekt hele vejen til dørs. Bliver ansvaret for projektet frataget den studerende før tid, vil det i stedet give en utilfredsstillende følelse.

Strukturen i din virksomhed

I tråd med det føromtalte ansvar er det også vigtigt, hvordan din virksomhed er struktureret. Der tales ofte om vertikal og horisontal virksomhedsstruktur. Det er ikke så vigtigt, om du har din virksomhed bygget op som lagkage eller landgangsbrød. Det er vigtigere, hvad du gør med den struktur. Når du giver ansvar, er det også vigtigt at det er den studerendes alene. Sparring og det at spørge til råds er jo vigtigt for arbejdsprocessen, men i stedet for at micromanage den enkelte medarbejder, så uddelegér og macromanage selve arbejdsprocessen.

Input vs. output

Når du former en god studiestilling, er det vigtigt, at følelsen af “input” og “output” matcher hinanden. Hvis man lægger 40 timer i et projekt, skal man også kunne mærke det i den anden ende. Hvis den studerende har lagt en hel måned i et projekt, men overhovedet ikke kan se sig selv i det endelig produkt, er der gået noget galt. Det går i hånd med strukturen i virksomheden, men det fortjener at blive nævnt alligevel. Driftige og dygtige studerende ved hvad de er værd, og vil også kræve at kunne se dem selv i det de bruger tid på.

Indflydelse er en kultur

Kulturen på danske uddannelsesinstitutioner er i dag et produkt af flere års udvikling. De studerende i Danmark er vant til at sige deres mening og få indflydelse på de ting de arbejder med. Derfor må kulturen på arbejdspladsen og passe til det. Hvis der ikke er plads til at en der, sandsynligvis, er nederst i hierarkiet, siger sin mening og kommer med indspark til den daglige arbejdsgang, så vil lysten for at innovere arbejdet falde svarende dertil. Derfor skal kulturen være åben. De studerende får den nyeste viden fra deres uddannelse og kan være med til at rykke på grænserne inden for virksomheden ved at putte denne nye viden i spil i deres arbejde.

Med disse dogmer i bagagen er det muligt at få de bedste og skarpeste studerende i Danmark i din fold og bruge dem fuldt ud. Det er garanteret at efterspørgslen overstiger udbuddet.

content
Effektivt: Få din sociale hjerne i spil, når du skriver content

For nyligt holdte jeg et oplæg om, hvordan man kan gøre sin produktion af content...

Organisk ranking på Google
Skal vi gå efter at ligge højt på Google?

Når man snakker om at få organisk trafik på sin hjemmeside, er førsteplacering over Googles...

Leave a Comment

*Please complete all fields correctly